Кинезитерапия и рехабилитация

Целите на кинезитерапията като медицинска дисциплина са чрез използването на физически упражнения, приложени върху пациента по определен начин, да се постигне коригиране или излекуване на различни болестни състояния.

Като научно-приложна дейност, тя съчетава познания не само от медицината, но и от анатомията, биохимията, физиологията и др. Те са нужни, за да се подобри и поддържа здравното състояние на пациента, да се осигури профилактика на рецидивите и психо-физически комфорт.

Болният участва в оздравителния процес активно, а това го мотивира, изпълва го с увереност и ускорява оздравяването.

Какви методи използва кинезитерапията?

В методите на кинезитерапията се използват специфични техники, които са създадени на база познанията по анатомия и физиология, с цел отстраняване на различни дисфункции.

Проблеми и схващания във врата, гърба, кръста,ставите и крайниците! Дископатия, плексит! 

Ортопедични; Ревматологични; 

Мускулно-сухожилни; Ставни; 

Неврологични; Травматологични заболявания! 

След оперативни интервенции! Дегенеративни ставни заболявания! Остри и хронични състояния! Спортни травми!

Гръбначни изкривявания( сколиоза, кифоза)!

Кинезитерапията и рехабилитацията са доказани и ефикасни методи с подчертан възстановителен ефект. След всяко посещение пациентът изпитва облекчение, усеща поетапното възстановяване и укрепване на тялото. Може да се прилага при различни състояния, както по време на различни стадии на заболявания и при пациенти на всяка възраст. Подобрява или възстановява двигателните функции, увеличава способностите и обхвата на движение, облекчава болкови синдроми, извършва лечение на наранявания, травми, болести или увреждания. Използват се широк спектър от физиотерапевтични методи и техники като кинезитерапия, рехабилитация, електротерапия, масаж! При загуба на подвижност и сила в тялото поради наранявания или заболявания."